Sørlandet Privatsykehus – offentlig godkjent privat sykehus

Sørlandet Privatsykehus AS er det eneste offentlig godkjente private sykehuset i Kristiansand og Vest-Agder. Sykehuset har hovedsakelig kirurgisk aktivitet med spesialister innen fagfeltene estetisk plastikkirurgi, generell plastikkirugi, karkirurgi, håndkirurgi, ortopedisk kirurgi, gastrokirurgi, gynekologi, genetikk og hudsykdommer. Sørlandet Privatsykehus er i 2018 ombygd for å kunne håndtere både kirurgisk og medisinsk virksomhet.

 

 


FORSIKRINGBEHANDLING ved Sørlandet Privatsykehus

 

             

 

 

Kirurgi ved Sørlandet Privatsykehus

Vi forstår at behandlinger innbefatter at du ønsker diskresjon i håndteringen rundt og i forbindelse med en prosedyre. Likevel vil man at dette skal gjøres i trygge omgivelser, som ved et offentlig sykehus. Ved en kirurgisk prosedyre hos Sørlandet Privatsykehus vil du få din helt egne private sfære på sykehuset som du beholder gjennom dagen. Du ser ingen andre pasienter om du ikke ønsker det. Operasjonsavdelingen har egen inngang og utgang på bakkeplan som er adskilt fra vår konsultasjons- og publikumsavdeling. Kommer du med egen bil har du en meter inn i slusen til operasjonsavdelingen. Du kan selvsagt bestille operasjonsavdelingen for deg selv en kveld eller del av en helg, etter egen avtale, dersom du ønsker ytterligere diskresjon. Du får eget sengerom koblet til en sentralovervåkning.

Estetisk kirurgi ved Sørlandet Privatsykehus

Formålet med en estetisk kirurgisk prosedyre er i all hovedsak å konstruere en ønsket endring av noe som er normalt, eller rekonstruere en naturlig, men uønsket aldersforandring. Formålet med kirurgien er at vi skal hjelpe deg med dette uten at de rundt deg skal se at du har gjennomført kirurgi. Estetisk kirurgi gjennomføres ikke på offentlige sykehus. Det er derfor det er spesielt nyttig å kunne tilby også denne typen kirurgi under de forutsetningene som gjelder for oss som er et offentlig godkjent sykehus.

Om lokalene i Barstølveien 34 – Sørlandsparken

Sørlandet Privatsykehus AS holder til i Sørlandsparken i Barstølveien 34. Vi har det seneste året har fått helt nyoppussede lokaler og endret infrastruktur. Sørlandet Privatsykehus har konsultasjonsavdeling, behandlingsavdeling for små og mellomstore operasjoner, samt to moderne operasjonssaler med nødstrømsforsyning, overvåkningsavdeling med sentralovervåkning, egen sterilsentral og kontorlokaler. Lokalene er endret i form og funksjon fra tidligere og nå bygd om med fokus på både kirurgisk og medisinsk virksomhet og med diskrest fremtoning.

Overnatting etter operasjon

Mangler du noen som kan være sammen med deg over natten etter operasjon, har vanskelig tilgjengelighet leilighet/hus, lang reisevei med bil eller offentlig kommunikasjon, eller du føler ekstra tilgjengelighet til sykehuset og vaktteamet ville vært å foretrekke? Vi organiserer gjerne dette for deg hvor du har umiddelbar nærhet til både operasjonsavdelingen og vaktteamet på Sørlandet Privatsykehus. Ta kontakt med vår Kommunikasjonsavdeling på forhånd, eller spør om logistikk rundt dette ved konsultasjon.

 

Ditt private offentlig godkjente sykehus

Sørlandet Privatsykehus AS holder til i lokalene som Teres Medical Group og Aleris har brukt i mange år, men vi har ingenting med disse kjedene å gjøre og kan heller ikke fremskaffe opplysninger eller journaldokumenter fra tidligere virksomheter i lokalene. Kjeder er ofte eid av kapitalister eller fond, med den konsekvens at arbeidsmåter endres i takt med omsetning. Dette påvirker den omsorg og mulighet for innvirkning de ansatte har på virksomheten. Alle vi spesialistene har jobbet slik, og nettopp derfor laget vi vårt eget sykehus, og fikk vår godkjenning av Helse- og Omsorgsdepartementet som sykehus. Sørlandet Privatsykehus er derfor også lokalt forankret og eid av legene som jobber ved sykehuset. Sykehuset skal bestå som et privat lokalsykehus for Sørlandet i all overskuelig fremtid.

Din private spesialist

Vi praktiserer prinsippet med en lege – en pasient. Derfor er det den samme legen som du møter på konsultasjon som vil operere deg. Ofte frembyr du som pasient et komplekst behandlingsspekter, og derfor er det fra tid til annen nødvendig å hente inn flere eller andre spesialister som kan være med å gi deg den behandlingen du trenger. Dette gjelder spesielt ved rekonstruktiv kirurgi etter tidligere ulykker/skader. Vi opererer gjerne spesielle tilfeller hvor det i en større offentlig regi tar lang tid å samordne ressurser. Dersom vi kan hjelpe deg med et rekonstruksjonstilfelle eller noe du ikke har fått hjelp til i et offentlig sykehus, ta kontakt, så kan vi nok finne en løsning.

Samlokalisering med legesenter

Vi er samlokalisert og har en del felles samarbeid med Sørlandsparken Legesenter. Sammen gir dette oss en diversitet i behandlingen og vi kan også rekruttere noen av våre dyktige kollegaer fra allmennmedisin om vi trenger supplerende undersøkelser, laboratorieteknisk assistanse eller ultralydundersøkelser før operasjon eller som en del av kontrollene. Sørlandsparken legesenter har legevaktsfunksjon og driver også undervisning og forskning i samarbeid med Universitetet i Bergen, slik som vi gjør.

Forskning og utdanning

Hvorfor? Vi driver kvalitetsarbeid og forskningsarbeid ved sykehuset. Vi gir også opplæring til yngre kirurger. Dette er for å sikre at også fremtidige operasjoner gis optimale vurderinger og behandlinger. Nær sagt alle våre spesialister er aktive forskere og ansatt deltid på universitetssykehus og/eller større sykehus i Norge og Sverige. Medisinsk ansvarlig lege er 1.amanuensis i plastikkirurgi ved Universitetet i Bergen og har i den forbindelse kontakter med forskere og kirurger i blant annet Norge, Danmark, USA, England, Finland. Vi har derfor også til stadig forespørsler om å komme på hospiteringer hos oss.  Det viktig for oss å opprettholde vår filosofi «en lege-en pasient», og kan se at vi utfordrer denne sfæren ved denne type aktivitet. Du vil derfor alltid bli forespurt om vi har besøkende kirurger og eller støttepersonell i sykehuset når du behandles. Du står selvsagt helt fritt til å reservere deg mot dette. Dersom noe av din behandling er interessant i forskningsøyemed, vil du selvsagt måtte gi oss din skriftlige bekreftelse.

Akuttkirurgi til Sørlandet Sykehus HF

Skal man bli god på noe, spesielt innen kirurgi, så må man operere mange pasienter. Det betyr at mange av de spesialistene innen de fagfeltene vi tilbyr, må hentes fra en annen sted i landet, eller ved våre samarbeidende privatsykehus i utlandet. Samtidig er det svært viktig å opprettholde vaktfunksjonen ved sykehuset enten det er like etter operasjon eller flere uker etter. Sørlandet Privatsykehus disponerer eget helikopter og har ansatte piloter som kan frakte personell til sykehuset som del av en behandlingsfunksjon eller som del av en planlagt begivenhet. Det er viktig for oss å poengtere at vi ikke har akuttfunksjoner og vår helikoptertjeneste kan vi ikke benytte som en luftambulansetjeneste. Vi ber derfor publikum om at alle henvendelser vedrørende akutt sykdom stiles til Sørlandet Sykehus HF eller 113.