Retningslinjene for smittevern ved SPSH og Hermelinen oppdateres kontinuerlig i samsvar med retningslinjene til
Folkehelsedirektoratet/Folkehelseinstituttet og WHO om spredning av SARS-CoV-2 og Covid-19.

Med regelmessig kontakt mellom de medisinske ansvarlige leger på sykehusene, har vi gjennomgått og strammet inn våre prosedyrer. Dette betyr at vi umiddelbart starter en kontinuerlig møteagenda for å treffe tiltak etter hvert som forholdene endres for å redusere spredningen av smitte på best mulig måte.

SPSH har ansatte leger som blant annet har samfunnskritiske funksjoner og derfor vil vi ha redusert kapasitet en tid fremover. Ventetid på behandling vil derfor være noe.

En av anestesisykepleiere som er tilknyttet sykehuset har blitt valgt ut til å være en del av EMT teamet som sendes til Italia fra Norge i disse dager.
Vi er stolte av å ha denne kapasiteten knytte til oss og ønsker Cathrine masse lykke til i Italia!

De offentlige sykehusene på Sørlandet gjenopptar noe elektiv (planlagt) virksomhet. Sykehusets ledelse har derfor prioritert at Sørlandet Privatsykehus AS også åpner for selekterte elektive prosedyrer/operasjoner i tillegg til allerede pågående kreftbehandling.

Sykehuset er et av de ytterst få som har egen smittevernsone, egen enveis-pasientflow-rutine, samt enerom for alle ved operasjon. Vi har i tillegg ekstraordinære smitteverntiltak internt på operasjons- og konsultasjonsavdelingen.

Om du har planlagt eller ønsker behandling hos oss, må du derfor ta kontakt med oss,
slik at vi i samråd med intensivlegene kan gjøre vurderinger for om du kan få behandling/konsultasjon/operasjon.