Retningslinjene for smittevern ved SPSH oppdateres kontinuerlig i samsvar med retningslinjene til Helsedirektoratet/Folkehelseinstituttet og WHO vedrørende SARS-CoV-2 / Covid-19.

Det er regelmessig kontakt mellom de medisinske ansvarlige leger på sykehuset og lokale og nasjonale myndigheter. Vårt QMS system er det samme som brukes på de offentlige akuttsykehusene i Helse Sør-Øst. Dette betyr blant annet at vi opprettholder en kontinuerlig møteagenda for å treffe tiltak etter hvert som forholdene endres for å redusere spredningen av smitte på best mulig måte og at sykehuset inntil videre driver som vi ville gjort i en høyendemisk situasjon med spesielle smitteverntiltak i konsultasjon og operasjonsavdelingene.  

En av anestesisykepleiere som er tilknyttet sykehuset har igjennom pandemien hatt flere spesialoppdrag for Norge som behandler, sykehuset har vært nedstengt i en periode for å stille til rådighet personal- og behandlingsressurser. Vi har således opparbeidet en omfattende kunnskapsbase som vi kontinuerlig benytter oss av i behandlingene og smittekontroll. Vi er stolte av å hjulpet i første linje under pendemien!

Sykehuset er et av de ytterst få private sykehus som har egen smittevernsone, egen enveis-pasientflow-rutine, samt enerom for alle ved operasjon. Vi vil i fremtiden opprettholde slike tiltak da dette nok er en ny standard.

Sørlandet Privatsykehus AS er ÅPENT med intensiverte sikkerhetstiltak.