Retningslinjene for smittevern ved SPSH og Hermelinen oppdateres kontinuerlig i samsvar med retningslinjene til
Folkehelsedirektoratet/Folkehelseinstituttet og WHO om spredning av SARS-CoV-2 og Covid-19.

Med regelmessig kontakt mellom de medisinske ansvarlige leger på sykehusene, har vi gjennomgått våre prosedyrer. Vårt QMS system er det samme som brukes på de offentlige akuttsykehusene i Helse Sør-Øst. Dette betyr blant annet at vi opprettholder en kontinuerlig møteagenda for å treffe tiltak etter hvert som forholdene endres for å redusere spredningen av smitte på best mulig måte og at sykehuset inntil videre driver som vi ville gjort i en høyendemisk situasjon med spesielle smitteverntiltak i konsultasjon og operasjonsavdelingene.

SPSH har ansatte leger som blant annet har samfunnskritiske funksjoner, hvilket kan påvirke noe utredning og behandlingstider under pandemien.

En av anestesisykepleiere som er tilknyttet sykehuset har nå kommet hjem etter endt utenlandsoppdrag for Norge i Italia og har en helt unik kunnskapsbase som vi vil benytte oss av i behandlingene og smittekontroll fremover. Vi er stolte av å hjulpet i første linje!

De offentlige sykehusene på Sørlandet har gjenopptatt elektiv (planlagt) virksomhet. Sykehusets ledelse har derfor prioritert at Sørlandet Privatsykehus AS også er ÅPENT for elektive prosedyrer/operasjoner i tillegg til allerede pågående kreftbehandling.

Sykehuset er et av de ytterst få private sykehus som har egen smittevernsone, egen enveis-pasientflow-rutine, samt enerom for alle ved operasjon.

Om du har planlagt eller ønsker behandling hos oss vil du få spesielle instrukser og rutiner du må følge før du kommer til oss,
slik at vi i samråd med intensivlegene kan gjøre vurderinger for om du kan få behandling/konsultasjon/operasjon.