Møt våre
Spesialister

Sykehuset har tilknyttet personell til resepsjontjeneste, pasientkoordinatorer, og sykepleiere med bakgrunn i sykepleie på sengepost, overvåkning, akuttmottak, samt anesteileger/narkoseleger, og spesialsykepleiere i anestesi og operasjon.

Vårt personalet er hovedsakelig bosatt lokalt i Kristiansand, men dersom vi trenger spesiell kunnskap henter vi personell fra sykehusets samarbeidende klinikker i Oslo og Bergen, eller sykehuset i Sverige.

Vi vet at diskresjon er en viktig del av det vi kan tilby av behandlinger, hvorfor også du som pasient kan være med å forme ditt eget team dersom du har spesielle ønsker om hvem og hvordan du vil behandles. Dette hjelper våre sykehuskoordinatorer deg med.

Sykehuset har tett samarbeid med Hermelinen og Estetisk Plastikkirurgi og  hvor våre konsulenter i plastikkirurgi, estetisk plastikkirurgi og andre spesialiteter er knyttet sammen i våre samarbeidsklinikker og sykehus.