Forutsetninger for operasjon
Nedre aldersgrense 18 år
Øvre BMI grense 30
 
Anestesi
Vanligste anestesimetode Lokalbedøvelse
Må jeg ha noen hos meg første døgn etter operasjon? Nei
 
Operasjonsdagen
Normal operasjonstid 0,5-1 timer
Hvor lenge blir jeg på sykehuset? 2-3 timer
Kan jeg kjøre bil hjem etter inngrepet? Vi anbefaler at du ikke kjører hjem selv etter inngrepet
Stimulantia
Røykeslutt Ikke påkrevd
Snus/nikotinplaster Kan kontinueres
Etterbehandling av sår
Bandasjekontroll Avtales individuelt
Hvor lenge har jeg blåmerker 2 uker
Hvor lenge har jeg hevelser 3-4 uker
 
Aktivitet etter inngrepet
Gange og lett mosjon Operasjonsdagen
Tilbake i fysisk tungt arbeid Ca 2 uker
Når kan jeg begynne å trene igjen Ca 1 uke
Når kan jeg begynne med kontaktidrett? Ca 1 uke
Sykemelding Individuell tilpassing