Operasjonsdagen
Normal operasjonstid 0,5 – 2 timer
Hvor lenge blir jeg på sykehuset? 1-3 timer
Kan jeg kjøre bil hjem etter inngrepet? Nei
Må jeg ha noen hos meg første døgn etter operasjon? Vanligvis ikke
Stimulantia
Røykingeslutt 4 uker før til
4 uker etter
Snus/nikotinplaster Kan kontinueres
Etterbehandling av sår
Bandasjekontroll 5-10 dager
Hvor lenge har jeg blåmerker 2 uker
Hvor lenge har jeg hevelser 3-4 uker
 
Aktivitet etter inngrepet
Tilbake på stillesittende arbeid 1-2 uker
Tilbake i fysisk tungt arbeid 6 uker
Når kan jeg begynne å trene igjen 4-6 uker
Når kan jeg begynne med kontaktidrett? 12 uker
Sykemelding (dersom krav) 6 uker