Operasjonsdagen     
Normal operasjonstid  0,5 – 2  timer 
Hvor lenge blir jeg på sykehuset?  1-3  timer 
Kan jeg kjøre bil hjem etter inngrepet?  Nei   
Må jeg ha noen hos meg første døgn etter operasjon?  Vanligvis ikke   
     
Stimulantia     
Røykingeslutt  4 uker før til
4 uker etter 
 
Snus/nikotinplaster  Kan kontinueres   
     
Etterbehandling av sår     
Bandasjekontroll  5-10  dager 
Hvor lenge har jeg blåmerker  2  uker 
Hvor lenge har jeg hevelser  3-4  uker 
     
Aktivitet etter inngrepet     
Tilbake på stillesittende arbeid  1-2  uker 
Tilbake i fysisk tungt arbeid  6  uker 
Når kan jeg begynne å trene igjen  4-6  uker 
Når kan jeg begynne med kontaktidrett?  12  uker 
Sykemelding (dersom krav)  6  uker