Radiofrekvens/Venetegninger etter fødsel

Radiofrekvensbehandling

Radiofrekvensbehandling brukes av våre plastikk og karkirurger for å fjerne venetegninger som små karnøster og uten bruk av etoksysklerol. Dette er en svært effektiv, permanent og rask behandling. Den krever narkose eller lokal bedøvelse. En tynn nål med et radiofrekvenshode føres inn under huden og varmer opp blodårene slik at de okkluderes/tettes. Effekten er mer konsentrert og effektiv enn transdermale teknikker (som går igjennom huden fra utsiden) og med mindre skadepotensial. Effekten kan også være betydelig på arr og hudsprekker. Effekten er oftest permanent, men gjerne som del av annen behandling, spesielt er denne teknikken god i kombinasjoner med kirurgi for arrbehandling, eller venekirugi. Radiofrekvensbehandling er en legebehandling hos oss.

Behandlere

Ved Sørlandet Privatsykehus gjøres disse behandlingene av spesialutdannede plastikkirurger, leger og hudleger.

Du trenger en konsultasjon hos en av disse spesialitetene, eller tverrfaglig poliklinikk, for å vurdere om du er kandidat for behandlingen. Ofte kan du få behandlingen samme dag som konsultasjonen.

Vi bruker et 3D simuleringsutstyr spesielt for ved disse behandlingene – både for vurderinger og også for oppfølging av behandlingsresultatet.

Behandlingsmodaliteter

  • Radiofrekvensbehandling

Sterilitet er svært viktig ved subdermale (under huden) injeksjoner/behandlinger. Vi har en egen operasjonssal som vi bruker til dette formålet. Vi kan også gi beroliggende medisiner og eller narkose dersom du har behov for dette ved en behandling.

Indikasjoner – bruksområder – tverrfaglige vurderinger

Venetegninger på ben, kropp eller armer etter fødsel er den vanligste indikasjonen for radiofrekvensbehandlinger. Den vanligste bruken er i estetisk øyemed, spesielt der kirurgi ikke vil gi tilfredsstillende resultat, eller man ikke ønsker å sklerosere vener med injeksjon av medikament, eller der åpen kirurgi gir for stor risiko i forhold til det forbedringspotensialet som kan forventes.

I kosmetisk øyemed kan også radiofrekvens brukes for å forebygge eller behandle «rynker» eller uønskede konturer i huden. Etablerte rynker er svært vanskelig å behandle, om ikke umulig, annet enn i kombinasjon med kirurgi, laser eller annen estetisk behandling – det er derfor svært viktig med en grundig vurdering og konsultasjon med henblikk på å kartlegge hvilken behandlingsmodalitet som er riktig for akkurat deg.

Sørlandet Privatsykehus, Estetisk Plastikkirurgi og Estetics har jevnlige, tverrfaglige konsultasjonsdager for å vurdere dine behov for kombinasjoner av behandlinger. Ofte diskuterer vi et eller flere pasientcase i vårt videokonferanserom. Derfor kan du også få tverrfaglige vurderinger av flere typer leger (hudlege, laser/ønh-lege og plastikkirurg) ved utfordringer som er sammensatte (som de fleste problemstillinger er).

Ytterligere informasjon om behandlingen

Injeksjonsbehandling – før inngrepet

Injeksjonsbehandling trenger i utgangspunktet ingen forbehandling.

Før inngrepet kan det imildertid være fornuftig å ha på Embla-krem eller tilsvarende slik at du bedøver det øverste laget av huden. Dette vil gjøre at følelsen av innstikkene nærmest blir eliminert. Embla-plaster får du på apoteket reseptfritt.

Injeksjonsbehandling – inngrepet

Ved injeksjoner av legemidler og/eller lokalanestesi (-bedøvelse) brukes svært tynne nåler, likevel vil du kjenne injeksjonen som «stikk».

Hos oss gjør vi behandlingen på en operasjonsstue (legebehandling) eller et spesialtilpasset behandlingsrom.

Det er ofte nødvendig med avkjølende omslag etter inngrepet.

Injeksjonsbehandling – etter inngrepet

Det er ofte nødvendig med avkjølende omslag etter injeksjonsbehandlingen.

Blåmerker og små merker etter innstikkstedet kan forekomme, men går bort av seg selv svært kort tid etter inngrepet.

Du vil få spesielt rettet informasjon om akkurat din etterbehandling i pasientportalen og/eller skriftlig etter inngrepet.

Priser

Behandling
Pris
Trådløft
fra 5500 NOK
Innofill Radiofrekvensbehandling
fra 3500 NOK
Plasmabehandling
fra 3500 NOK