Øre-Nese-Hals kirurgi

Kirurgiske inngrep i munnhule og svelg

Kirurgiske inngrep i indre øret

Kirurgiske inngrep i ytre øret

Kirurgiske inngrep på stemmebånd/svelg og munnhule

 

Øre-nese-hals (ØNH) kirurgiske prosedyrer er ofte skopiske prosedyrer som krever spesielle instrumenter for å håndtere.

Ofte er dette inngrep på små barn.

En av våre operasjonsstuer er spesialtilpasset ansikts- og ØNH kirurgi. Sykehuset i Kristiansand har sågar investert i mikrokirurgisk utstyr og spesielle operasjonsbord, operasjonsstoler og plasmakniver for denne type kirurgi. Operasjonssalen er svært kostbar og er nok det eneste private tilbudet i Norden med et operativt spesialtilbud til deg som pasient innen dette feltet.

Ansiktskirurgi omfatter alle typer inngrep på ansiktet, alt fra laserbehandlinger og slipinger til store ansiksløft som tar flere timer på operasjonsbordet. I noen tilfeller er kirurgen avhengig av å bruke flere metoder sammen for å komme til ønsket behandlingsmål. I slike tilfeller, spesielt i rekonstruktiv kirurgi og etter korreksjonskirurgi, er det nødvendig å gjøre flere prosedyrer. Vi finner da en god løsning på pris slik at du slipper unna med en samlekostnad.

Vi bruker 3D dataanimasjon og simulering av ulike ØNH-kirurgiske teknikker. Hvilken metode som bør brukes for å oppnå ditt resultat er svært individuelt. En konsultasjon må derfor til for å tilpasse dine ønsker til hva man kirurgisk kan forvente er fornuftig å gjennomføre for å oppnå det du ønsker.

Vi har i utgangpunktet 18 års aldersgrense på ansiktskirurgi, mens enkelte ØNH kirurgiske prosedyrer kan gjennomføres under gassanestesi helt ned i barnealder. Det er ved slike prosedyrer svært nødvendig å ha foresatte med på hele behandlings- og utredningsløpet.

Diskresjon

Ansiktskirurgi kan være svært ømtålig. Formål med en ansiktskirurgisk prosedyre vil være at du ikke se operert ut, og vi forstår at du kanskje da heller ikke vil ses når du møter til behandling. Både på Sørlandet og i Oslo har vi muligheten til å stenge av klinikken og sykehuset for din behandling. På Sørlandet har vi også egne oppvåknings- og pasientrom. Vi kan enkelt ordne det slik at vi ikke ses av noen andre enn behandlerteamet ditt før, under og etter prosedyren. Vi tilpasser også kontrollene etter ditt behov og ønske. Dette har ingen spesiell økonomisk konsekvens for deg. Vi har svært ofte hospiteringer av andre kirurger som ønsker å se hvordan vi arbeider. Du vil alltid bli forespurt om dette dersom det er aktuelt og har full rett til å reservere deg.

«Second opinion»

Vi opplever på alle behandligssteder en økende pågang av pasienter som vil ha korrektiv kirurgi etter tidligere behandlinger. Vi gir det gjerne til en second opinion. Se for øvrig informasjon om etterbehandinger av fillere og etterbehandligner av estetiske prosedyrer. Vi vil bare i ytterst få tilfeller behandle skader påført av andre enn autorisert helsepersonnell og må dessverre av kapasitetshensyn stresse at vi ikke påtar oss behandlingsansvar annet enn for våre egne pasienter og at pasientene som har valgt Sørlandet Privatsykehus som sin primære behandlingssted vil måtte prioriteres.

Behandlere

Ved Sørlandet Privatsykehus gjøres utredningene og behandlingene sykehusets ØNH-leger og estetiske plastikkirurger.

Behandlingsmodaliteter

 • Tympanoplastikker – inngrep på «trommehinne»
 • Bihuleplastikker / drenasje
 • Indre ørekirurgi
 • Cholesteatomer – kreftformer
 • Nesekirurgi
 • Fjerning av tonsiller («mandler»)

Indikasjoner – bruksområder

 • Ørebetennelser
 • Recidiverende bihuleinfeksjoner
 • Trykkutligningsproblemer
 • Svelgproblemer
 • Pusteproblemer
 • Neseblødning
 • Neseskillevegger
 • Ytre neseplastikker

Ytterligere informasjon om behandlingen

Din kirurg / Ditt private sykehus

Den kirurgen du møter ved konsultasjon er den legen som vi har valgt vil passe best til deg basert på din forespørsel til oss. Om du vil ha en spesiell kirurg, spesielt personale på operasjonsstuen, eller for den saks skyld «helst ikke personal», vil våre koordinatorer både i Oslo, Bergen, Kristiansand og Luleå hjelper deg med å sette sammen «ditt team».

Det er viktig for oss å poengtere at alt helsepersonell i arbeid for Sørlandet Privatsykehus eller kjeden Estetisk Plastikkirurgi har taushetsplikt både i forhold til deg som pasient og andre behandlere. Se for øvrig egen side om «Personvern».

Pasientkoordinatorer – Administrativ tilrettelegging før-, under og etter operasjon

Våre koordinatorer er basert lokalt på hvert behandlingssted; Kristiansand, Bergen, Oslo og Luleå (Sverige). Dette for at det kreves lokalkunnskap, for eksempel om geografi for å tilrettelegge reiser, overnatting og oppmøtetidspunkter. Pasientkoordinatorenes oppgaver er å tilpasse operasjonsprogrammet og våre spesialisters tilstedeværelse slik at vi på best mulig måte kan etterleve dine ønske for et behagelig behandlingsforløp. Vil du opereres på et annet av våre behandlingssted, vil våre koordinatorer hjelpe deg med dette. Koordinatorene er utdannet helsearbeidere og/eller sykepleiere, og har minst 10 års erfaring. Alle har gått vårt interne opplærings- og utdannelsesprogram slik at de bistår med alt fra økonomisk tilrettelegging til sårskift, fotografering og som link mellom deg og din behandler.

Generelt operasjon – Pasientområdet – din informasjonskanal til sykehuset

Du får alltid et telefonnummer og en e-postadresse til din koordinator og din kirurg slik at du kan interagere med oss både før og etter operasjon. På pasientområdet ditt vil vi presentere deg for generell informasjon som vedrører din type operasjon, og grundigere informasjon om akkurat din behandling.

Plastikkirurgi – Ved konsultasjonen

Formålet med en konsultasjon hos en kirurg er å gi deg råd, en indikasjon på hva som er mulig å få til, samt estimere en risikoprofil for det du ønsker å oppnå. I møte med kirurg/plastikkirurg vil du få informasjon om aktuell prosedyre som kan kalibrere din forventning til ditt oppnåelige resultat. Noen resultat er det ikke mulig for oss å etterleve eller få til. I utredningen vil våre kirurger for eksempel bruke 3D datasimuleringer, plansjer, anatomiske atlas og ulike  måleinstrumenter for å tilpasse den kirurgiske metoden til akkurat din kasuistikk og dine ønskemål. Fordi den kirurgiske metoden som kreves for akkurat ditt tilfelle må skreddersys vil du under konsultasjonen diskutere blant annet operasjonsmetode, type implantat, størrelse, plassering, metode for innsetting av eventuelt implantat og snittføring. Vi skaffer de fleste typer implantat for deg og er ikke avheng av en en spesiell leverandør.

Ortopedi – Før operasjon – forberedelse på operasjonsdagen

Før operasjon – forberedelse på operasjonsdagen 

Dersom du ikke har fått annen spesifikk informasjon fra sykehuset skal du: 

Faste 

 • Faste 6 timer før operasjonen 
 • Ikke skal spise fast føde 
 • Kan drikke klare væsker (vann/saft) inntil 2 timer før operasjon 

Medisiner 

 • Du skal ta dine faste medisiner om ikke annen informasjon er gitt 

Kroppsvask 

 • Spesiell kroppsvask med Hibiscrub kan være påkrevd – du vil da evt få resept på dette.

Bekledning 

 • Møt i normal bekledning, eller helst løse klær som for eksempel joggebukse slik at du har anledning til å få på kompresjonstøy eller bandasjer under klærne før du drar hjem. 

Spesiell informasjon for akkurat deg 

 • Se i pasientportalen din eller tilsendt informasjon om det er spesielle forholdsregler du skal foreta deg. 
 • Om du ikke har fått informasjon om spesielle forholdsregler, gjelder det som står på denne siden. 

Generelt operasjon – Tid på operasjon og i postoperativ avdeling

De ulike prosedyrene fordrer ulik operasjonstid avhengig av leiringer (hvordan du må ligge på operasjonsbordet), om du skal ha narkose, hvilken narkose du skal ha, og selvsagt hvilken prosedyre du vil gjennomføre. Du vil vel konsultasjonen få et estimat for operasjonstider. Mye av vår prissetting er basert på hva det koster å holde en operasjonsstue i drift i den tiden din operasjon vil ta.

Generelt operasjon – Sengerom etter operasjon – postoperativ avdeling

Etter operasjonen sover du på et eget sengerom med egnet overvåkningsutstyr og en spesialsykepleier som passer på deg. Du blir ikke lagt på «sengehall» eller «firemannsrom» hos oss – du får din egen private sfære. Du blir på postoperativ avdeling så lenge du har behov for dette.

Generelt operasjon – Etter operasjon – overnatting eller hjemreise

Etter kirurgien, og etter avtale med anestesilegen, drar du som regel hjem samme dag om ikke annet er avtalt.

Du kan ikke kjøre bil selv dersom du har fått narkose. Dersom du har fått lokalbedøvelse er dette mulig.

Overnatting kan avtales på sykehuset eller via våre samarbeidshotell i nærheten.

Vi vil uansett kontakte deg dagen etter operasjon for å høre hvordan det går med deg.

Plastikkirurgi – Praktiske spørsmål ved ansiktskirurgi

Generelt

Estimatene i denne tabellen er normative. Det vil si at for akkurat ditt tilfelle vil estimatene og forutsetningene kunne variere, som for eksempel i forbindelse med BMI. Du vil bli enig med kirurgen din om de aktuelle tidene ved konsultasjonen. Du vil også få mer nøyaktig informasjon om hvilke postoperative forholdsregler du må ta eller hvilke forutsetninger som gjelder etter operasjonen.

Forutsetninger for operasjon
Nedre aldersgrense 20 år
Øvre BMI grense 30
 
Anestesi
Vanligste anestesimetode Narkose
Må jeg ha noen hos meg første døgn etter operasjon? Ja
 
Operasjonsdagen
Normal operasjonstid 1-6 timer
Hvor lenge blir jeg på sykehuset? 3-9 timer
Kan jeg kjøre bil hjem etter inngrepet? Nei
 
Stimulantia
Røykingeslutt 6 uker før til
6 uker etter
Snus/nikotinplaster kan kontinueres
Etterbehandling av sår
Bandasjekontroll 5-10 dager
Hvor lenge har jeg blåmerker 2 uker
Hvor lenge har jeg hevelser 3-4 uker
 
Aktivitet etter inngrepet
Tilbake på stillesittende arbeid 1 Uke
Tilbake i fysisk tungt arbeid 6 uker
Når kan jeg begynne å trene igjen 6 uker
Når kan jeg begynne med kontaktidrett? 12 uker
Sykemelding 6 uker

Plastikkirurgi – Praktiske spørsmål ved øyelokkskirurgi

Generelt

Estimatene i denne tabellen er normative. Det vil si at for akkurat ditt tilfelle vil estimatene og forutsetningene kunne variere, som for eksempel i forbindelse med BMI. Du vil bli enig med kirurgen din om de aktuelle tidene ved konsultasjonen. Du vil også få mer nøyaktig informasjon om hvilke postoperative forholdsregler du må ta eller hvilke forutsetninger som gjelder etter operasjonen.

Forutsetninger for operasjon
Nedre aldersgrense 20 år
Øvre BMI grense 30
 
Anestesi
Vanligste anestesimetode Lokalbedøvelse
Må jeg ha noen hos meg første døgn etter operasjon? Nei
 
Operasjonsdagen
Normal operasjonstid 1 timer
Hvor lenge blir jeg på sykehuset? 1-3 timer
Kan jeg kjøre bil hjem etter inngrepet? Ofte
 
Stimulantia
Røykingeslutt 4 uker før til
4 uker etter
Snus/nikotinplaster kan kontinueres
Etterbehandling av sår
Bandasjekontroll 5-10 dager
Hvor lenge har jeg blåmerker 2 uker
Hvor lenge har jeg hevelser 3-4 uker
 
Aktivitet etter inngrepet
Tilbake på stillesittende arbeid 1 Uke
Tilbake til fysisk tungt arbeid 6 uker
Når kan jeg begynne å trene igjen 4 uker
Når kan jeg begynne med kontaktidrett? 12 uker
Sykemelding 1-3 uker

Plastikkirurgi – Aktivitet og sykemelding

Av og til vil du måtte sykemeldes etter ulike typer kirurgiske inngrep. Du er «nyoperert» i om lag 6 uker og kan i denne perioden ikke løfte tunge gjenstander eller være i hard fysisk aktivitet.

Hvorvidt en sykemelding fra oss gir rett til økonomisk støtte fra Folketrygden vil avhenge av diagnose og utført prosedyre. Vanligvis gir ikke kosmetiske operasjoner rett til økonomisk støtte.

Se ellers prosedyrespesifikke svar under «Praktisk info om …».

Betaling og faktura

Privat finansiert offentlig godkjent sykehus

Det fleste av våre tjenester er privatbetalte tjenester. Det betyr at du som pasient også er kunden og kan kjøpe en helprivat helsetjeneste som oppfyller kvalitetskravene til offentlige sykehus. I de tilfellene må tjenesten betales selv. Norske helsetjenester er ikke underlagt moms og du vil ikke få merverdiavgift på fakturaene fra oss.

Forsikringsavtaler

Sørlandet Privatsykehus har avtaler med forsikringsselskapene IF og Vertikal og kan for de som har helseforsikring gjennom disse selskapene også tilby tjenester innen de fleste medisinske fagfelt. Slike tjenestene betales av forsikringsselskapet ditt og du vil som pasient ikke bli avkrevd betaling for tjenesten.

Generelt operasjon – Vaktteam – 38 36 08 80

Vårt vaktteam er tilgjengelig døgnkontinuerlig etter operasjonen din. Teamet består av hele operasjonsteamet ditt.

Du ringer sykehusets telefon 38 36 08 80 eller nummeret til kirurgen din, som du får på etterbehandlingsskjemaet.

Priser

Behandling
Pris
Neseplastikker
fra 35 000 NOK
Indre øreplastikker
fra 15 000 NOK
Ytre øreplastikker
fra 15 000 NOK
Bihulekirurgi
fra 35 000 NOK
Neseskilleveggskirurgi
fra 25 000 NOK