Hånd- og fotkirurgi

   

Kirurgisk behandling av hånd- og fotkirurgiske tilstander

Håndkirurgi er ofte komplekst og omfattende kirurgisk. Kirurgene ved Sørlandet Privatsykehus har omfattende kunnskap og svært lang operativ erfaring med håndkirurgiske problemstillinger. Alle våre håndkirurger er hånd- og plastikkirurger jobber ved håndkirurgiske avdelinger i større offentlige sykehus. Fotkirurgi er minst like komplekst som håndkirurgi, men behandles av spesialistene våre i ortopedisk kirurgi

Vi vil tilstrebe å ha svært kort ventetid for nervekompressjonssyndromer og kreftsykdommer.

Enkelte behandlingsmodaliteter krever ofte nevrofysiologisk undersøkelse (EMG) før operasjon.

Det er viktig for oss å poengtere at akutte skader behandler vi bare på oppfordring fra Sørlandet Sykehus HF. De fleste alvorlige lidelser og/eller bruddskader må behandles i Sørlandet Sykehus HF.

Behandlere

Ved Sørlandet Privatsykehus gjøres utredningene og behandlingene av sykehusets spesialister i ortopedi og plastikkirurgi.

Behandlingsmodaliteter

Håndkirurgi omfatter kirurgi fra albue og til og med fingerspissene.

Forkirurgi omfatter kirurgisk behandling av tilstander fra ankel og til tåspissene.

Behandlingene omfatter som regel kirurgi, i lokalbedøvelse eller i narkose. Husk at du hos oss alltid kan velge å la deg operere i narkose om du møter våre kriterier for dette og våre anestesileger finner at du er egnet for dette.

Indikasjoner – bruksområder

Eksempler på tilstander som behandles av hånd- og fotkirurgene er nervekompressjonssyndromer (som Carpal Tunnell Syndrom), ganglion, Dupuytrens kontraktur, tumores/svulster/kreft, nevrinomer.

Ytterligere informasjon om behandlingen

Din kirurg / Ditt private sykehus

Den kirurgen du møter ved konsultasjon er den legen som vi har valgt vil passe best til deg basert på din forespørsel til oss. Om du vil ha en spesiell kirurg, spesielt personale på operasjonsstuen, eller for den saks skyld «helst ikke personal», vil våre koordinatorer både i Oslo, Bergen, Kristiansand og Luleå hjelper deg med å sette sammen «ditt team».

Det er viktig for oss å poengtere at alt helsepersonell i arbeid for Sørlandet Privatsykehus eller kjeden Estetisk Plastikkirurgi har taushetsplikt både i forhold til deg som pasient og andre behandlere. Se for øvrig egen side om «Personvern».

Pasientkoordinatorer – Administrativ tilrettelegging før-, under og etter operasjon

Våre koordinatorer er basert lokalt på hvert behandlingssted; Kristiansand, Bergen, Oslo og Luleå (Sverige). Dette for at det kreves lokalkunnskap, for eksempel om geografi for å tilrettelegge reiser, overnatting og oppmøtetidspunkter. Pasientkoordinatorenes oppgaver er å tilpasse operasjonsprogrammet og våre spesialisters tilstedeværelse slik at vi på best mulig måte kan etterleve dine ønske for et behagelig behandlingsforløp. Vil du opereres på et annet av våre behandlingssted, vil våre koordinatorer hjelpe deg med dette. Koordinatorene er utdannet helsearbeidere og/eller sykepleiere, og har minst 10 års erfaring. Alle har gått vårt interne opplærings- og utdannelsesprogram slik at de bistår med alt fra økonomisk tilrettelegging til sårskift, fotografering og som link mellom deg og din behandler.

Pasientområdet – din informasjonskanal til sykehuset

Du får alltid et telefonnummer og en e-postadresse til din koordinator og din kirurg slik at du kan interagere med oss både før og etter operasjon. På pasientområdet ditt vil vi presentere deg for generell informasjon som vedrører din type operasjon, og grundigere informasjon om akkurat din behandling.

Praktiske spørsmål ved fot- og håndkirurgi

Operasjonsdagen
Normal operasjonstid 0,5 – 2 timer
Hvor lenge blir jeg på sykehuset? 1-3 timer
Kan jeg kjøre bil hjem etter inngrepet? Nei
Må jeg ha noen hos meg første døgn etter operasjon? Vanligvis ikke
Stimulantia
Røykingeslutt 4 uker før til
4 uker etter
Snus/nikotinplaster Kan kontinueres
Etterbehandling av sår
Bandasjekontroll 5-10 dager
Hvor lenge har jeg blåmerker 2 uker
Hvor lenge har jeg hevelser 3-4 uker
 
Aktivitet etter inngrepet
Tilbake på stillesittende arbeid 1-2 uker
Tilbake i fysisk tungt arbeid 6 uker
Når kan jeg begynne å trene igjen 4-6 uker
Når kan jeg begynne med kontaktidrett? 12 uker
Sykemelding (dersom krav) 6 uker

Ved konsultasjonen

Formålet med en konsultasjon hos en kirurg er å gi deg råd, en indikasjon på hva som er mulig å få til, samt estimere en risikoprofil for det du ønsker å oppnå. I møte med kirurg/plastikkirurg vil du få informasjon om aktuell prosedyre som kan kalibrere din forventning til ditt oppnåelige resultat. Noen resultat er det ikke mulig for oss å etterleve eller få til. I utredningen vil våre kirurger for eksempel bruke 3D datasimuleringer, plansjer, anatomiske atlas og ulike  måleinstrumenter for å tilpasse den kirurgiske metoden til akkurat din kasuistikk og dine ønskemål. Fordi den kirurgiske metoden som kreves for akkurat ditt tilfelle må skreddersys vil du under konsultasjonen diskutere blant annet operasjonsmetode, type implantat, størrelse, plassering, metode for innsetting av eventuelt implantat og snittføring. Vi skaffer de fleste typer implantat for deg og er ikke avheng av en en spesiell leverandør.

Før operasjon – forberedelse på operasjonsdagen

Dersom du ikke har fått annen spesifikk informasjon fra sykehuset skal du:

Faste

  • Faste 6 timer før operasjonen
    • Ikke skal spise fast føde
    • Kan drikke klare væsker (vann/saft) inntil 2 timer før operasjon

Medisiner

  • Du skal ta dine faste medisiner om ikke annen informasjon er gitt

Kroppsvask

  • Spesiell kroppsvask med Hibiscrub (e-resept) skal du som regel gjøre operasjonsdagen

Bekledning

  • Møt i normal bekledning, eller helst løse klær som for eksempel joggebukse slik at du har anledning til å få på kompresjonstøy eller bandasjer under klærne før du drar hjem.

Spesiell informasjon for akkurat deg

  • Se i pasientportalen din eller tilsendt informasjon om det er spesielle forholdsregler du skal foreta deg.
  • Om du ikke har fått informasjon om spesielle forholdsregler, gjelder det som står på denne siden.

Tid på operasjon og i postoperativ avdeling

De ulike prosedyrene fordrer ulik operasjonstid avhengig av leiringer (hvordan du må ligge på operasjonsbordet), om du skal ha narkose, hvilken narkose du skal ha, og selvsagt hvilken prosedyre du vil gjennomføre. Du vil vel konsultasjonen få et estimat for operasjonstider. Mye av vår prissetting er basert på hva det koster å holde en operasjonsstue i drift i den tiden din operasjon vil ta.

Etter operasjon – overnatting eller hjemreise

Etter kirurgien, og etter avtale med anestesilegen, drar du som regel hjem samme dag om ikke annet er avtalt.

Du kan ikke kjøre selv dersom du har fått narkose. Dersom du har fått lokalbedøvelse er dette mulig.

Overnatting kan avtales enten på sykehuset eller via våre samarbeidshotell i nærheten.

Vi vil uansett kontakte deg dagen etter operasjon for å høre hvordan det går med deg.

Sengerom etter operasjon – postoperativ avdeling

Etter operasjonen sover du på et eget sengerom med egnet overvåkningsutstyr og en spesialsykepleier som passer på deg. Du blir ikke lagt på «sengehall» eller «firemannsrom» hos oss – du får din egen private sfære. Du blir på postoperativ avdeling så lenge du har behov for dette.

Aktivitet og sykemelding

Av og til vil du måtte sykemeldes etter ulike typer kirurgiske inngrep. Du er «nyoperert» i om lag 6 uker og kan i denne perioden ikke løfte tunge gjenstander eller være i hard fysisk aktivitet.

Hvorvidt en sykemelding fra oss gir rett til økonomisk støtte fra Folketrygden vil avhenge av diagnose og utført prosedyre. Vanligvis gir ikke kosmetiske operasjoner rett til økonomisk støtte.

Se ellers prosedyrespesifikke svar under «Praktisk info om …».

Betaling og faktura

Det fleste av våre tjenester er privatbetalte tjenester.

Det betyr at du som pasient også er kunden og må betale for tjenesten. Norske helsetjenester er ikke underlagt moms og du vil ikke få merverdiavgift på fakturaene fra oss.

Vaktteam – 38 36 08 80

Vårt vaktteam er tilgjengelig døgnkontinuerlig etter operasjonen din. Teamet består av hele operasjonsteamet ditt.

Du ringer sykehusets telefon 38 36 08 80 og velger «Kontakt med vaktteam».

Priser

Behandling
Pris
Carpal Tunnell Syndrom
fra 8500 NOK
Ulnar Tunnell Syndrom
fra 10000 NOK
Dupuytrens kontraktur
fra 15000 NOK
Kreftsvulster
fra 3500 NOK
Ganglion
fra 4500 NOK
Mortons nevrinom
fra 8500 NOK
Konsultasjon hos hånd- og/eller fotkirurg
500 NOK