Gastrokirurgi / Mage-tarm-kirurgi

Kirurgisk behandling av mage-tarm-tilstander

Gastrokirurgi og generell krurgi omfatter stort sett hele kroppen og er ofte kompleks og omfattende kirurgi. Ved Sørlandet Privatsykehus har vi en operasjonsstue som benyttes spesielt til gastrokirurgi da dette krever spesielle operasonsbord.

Kirurgene ved Sørlandet Privatsykehus har lang operativ erfaring med problemstillinger relatert til gastrokirurgiske problemstillinger.

Sørlandet Privatsykehus har nytt og moderne 4K videoutstyr til kikkhulsskirurgi på spesialtilpasset operasjonsal i Sørlandsparken. All skopi og intervensjon blir tatt opp på video og det tas bilder for de delene av kirurgien vi gjør intervensjon på. Dette blir lagret i din journal. Stuen som vi bruker til gastrokirurgi har som resten av anlegget spesialtilpasset ventilasjon og avsug og er spesiallaget for denne type kirurgi.

Vår allergolog kan også utrede en del i forbindelse med mage-tarmplager. Kirurgen vil ofte henvise videre internt til denne type utredning. Våre samarbeidende kirurger ved sykehuset Hermelinen – en av Sveriges eldste private sykehus – utfører samme type kirurgi, men gjør også operasjoner på galleveier i forbindelse med galleblære og gallegangs-sykdommer. Vi sender noen av våre privatbetalende og forsikringspasienter til vårt sykehus i Sverige for behandling som innbefatter denne type kirurgi hvor pasientene får et skreddersydd «ukesopplegg» med opptrening og fysioterapi etter kirurgien.

Kort ventetid
Da vi vet at mange av disse lidelsen er svært plagsomme og hindrer aktivitet/jobb, vi vil tilstrebe å ha svært kort ventetid for utredninger og behandlinger av gastrokirurgiske lidelser. Du kan hos oss få en rektoskopi innen en til to uker, og i samme utredning både få behandlet hemoroider og eller marisker. De fleste problemstillingene kan håndteres samme dag på gastrokirurgisk poliklinikk.

Akutt kirurgi til SSHF
Det er viktig for oss å poengtere at akutte og større skader behandler Sørlandet Sykehus HF.

Behandlere

Ved Sørlandet Privatsykehus gjøres utredningene og behandlingene av sykehusets spesialister i gastrokirurgi.

Behandlingsmodaliteter

Gastrokirurgi omhandler all utredning samt kirurgi på mage-tarm systemet.

Behandlingene omfatter kirurgi både i lokalbedøvelse eller i narkose. Husk at du hos oss alltid kan velge å la deg operere i narkose om du møter våre kriterier for dette og våre anestesileger finner at du er egnet for dette.

Indikasjoner – bruksområder

 • Bukveggsbrokk
 • Lyskebrokk
 • Proktologi (endetarm)
 • Marisker/hudfolder (området rundt endetarmsåpningen)
 • Abscesser og infeksjoner i endetarmsåpningen
 • Indre og ytre hemoroider
 • Analfissurer/sprekker i huden
 • Blødninger
 • Tumores/svulster/kreftutredning
 • Tarm-/Mageproblemer
 • Avføringsvansker
 • Magesår
 • Anoskopi / Rektoskopi

Ytterligere informasjon om behandlingen

Din kirurg / Ditt private sykehus

Den kirurgen du møter ved konsultasjon er den legen som vi har valgt vil passe best til deg basert på din forespørsel til oss. Om du vil ha en spesiell kirurg, spesielt personale på operasjonsstuen, eller for den saks skyld «helst ikke personal», vil våre koordinatorer både i Oslo, Bergen, Kristiansand og Luleå hjelper deg med å sette sammen «ditt team».

Det er viktig for oss å poengtere at alt helsepersonell i arbeid for Sørlandet Privatsykehus eller kjeden Estetisk Plastikkirurgi har taushetsplikt både i forhold til deg som pasient og andre behandlere. Se for øvrig egen side om «Personvern».

Pasientkoordinatorer – Administrativ tilrettelegging før-, under og etter operasjon

Våre koordinatorer er basert lokalt på hvert behandlingssted; Kristiansand, Bergen, Oslo og Luleå (Sverige). Dette for at det kreves lokalkunnskap, for eksempel om geografi for å tilrettelegge reiser, overnatting og oppmøtetidspunkter. Pasientkoordinatorenes oppgaver er å tilpasse operasjonsprogrammet og våre spesialisters tilstedeværelse slik at vi på best mulig måte kan etterleve dine ønske for et behagelig behandlingsforløp. Vil du opereres på et annet av våre behandlingssted, vil våre koordinatorer hjelpe deg med dette. Koordinatorene er utdannet helsearbeidere og/eller sykepleiere, og har minst 10 års erfaring. Alle har gått vårt interne opplærings- og utdannelsesprogram slik at de bistår med alt fra økonomisk tilrettelegging til sårskift, fotografering og som link mellom deg og din behandler.

Generelt operasjon – Pasientområdet – din informasjonskanal til sykehuset

Du får alltid et telefonnummer og en e-postadresse til din koordinator og din kirurg slik at du kan interagere med oss både før og etter operasjon. På pasientområdet ditt vil vi presentere deg for generell informasjon som vedrører din type operasjon, og grundigere informasjon om akkurat din behandling.

Generelt operasjon – Tid på operasjon og i postoperativ avdeling

De ulike prosedyrene fordrer ulik operasjonstid avhengig av leiringer (hvordan du må ligge på operasjonsbordet), om du skal ha narkose, hvilken narkose du skal ha, og selvsagt hvilken prosedyre du vil gjennomføre. Du vil vel konsultasjonen få et estimat for operasjonstider. Mye av vår prissetting er basert på hva det koster å holde en operasjonsstue i drift i den tiden din operasjon vil ta.

Generelt operasjon – Etter operasjon – overnatting eller hjemreise

Etter kirurgien, og etter avtale med anestesilegen, drar du som regel hjem samme dag om ikke annet er avtalt.

Du kan ikke kjøre bil selv dersom du har fått narkose. Dersom du har fått lokalbedøvelse er dette mulig.

Overnatting kan avtales på sykehuset eller via våre samarbeidshotell i nærheten.

Vi vil uansett kontakte deg dagen etter operasjon for å høre hvordan det går med deg.

Generelt operasjon – Sengerom etter operasjon – postoperativ avdeling

Etter operasjonen sover du på et eget sengerom med egnet overvåkningsutstyr og en spesialsykepleier som passer på deg. Du blir ikke lagt på «sengehall» eller «firemannsrom» hos oss – du får din egen private sfære. Du blir på postoperativ avdeling så lenge du har behov for dette.

Generelt operasjon – Vaktteam – 38 36 08 80

Vårt vaktteam er tilgjengelig døgnkontinuerlig etter operasjonen din. Teamet består av hele operasjonsteamet ditt.

Du ringer sykehusets telefon 38 36 08 80 eller nummeret til kirurgen din, som du får på etterbehandlingsskjemaet.

Betaling og faktura

Privat finansiert offentlig godkjent sykehus

Det fleste av våre tjenester er privatbetalte tjenester. Det betyr at du som pasient også er kunden og kan kjøpe en helprivat helsetjeneste som oppfyller kvalitetskravene til offentlige sykehus. I de tilfellene må tjenesten betales selv. Norske helsetjenester er ikke underlagt moms og du vil ikke få merverdiavgift på fakturaene fra oss.

Forsikringsavtaler

Sørlandet Privatsykehus har avtaler med forsikringsselskapene IF og Vertikal og kan for de som har helseforsikring gjennom disse selskapene også tilby tjenester innen de fleste medisinske fagfelt. Slike tjenestene betales av forsikringsselskapet ditt og du vil som pasient ikke bli avkrevd betaling for tjenesten.

Priser

Behandling
Pris
Konsultasjon hos spesialist i gastrokirurgi
1250 NOK
Attest/Sykemelding av kirurg i gastrokirurgi
500 NOK
Telefonkonsultasjon hos spesialist i gastrokirurgi
750 NOK
Kontroll hos spesialist i gastrokirurgi
900 NOK
Anoskopi/Rectoskopi
fra 3000 NOK
Behandling av hemoroider
fra 3500 NOK
Kirurgisk behandling av hudfolder, sprekker og utvekster rundt endetarmsåpningen
fra 5500 NOK