Botuliniumtoksin/fillere

Fettransplantasjon

Kroppens eget fett transplanteres fra et området til et annet. Effekten er delvis varig (se artikkel under).

Fillere (hyaluronsyre)

Er volumekspandere som brukes til injeksjon under huden på bein eller i eksisterende fettputer. Effekten er delvis varig (se artikkel under).

Botuliniumtoksin

Er en nervegift som blokkerer nervens effekt på en muskel/lammer muskelen. Effekten er reversibel.

Norsk Pasientskadeerstatning opplever en eksplosiv økning i skader relatert til fillere og botuliniumtoksinbehandlinger. Vi verken kan eller vil tilby ekstraordinære overfyllinger av lepper og eller andre deler av ansikt. Det er viktig for oss å poengtere for deg som vurderer denne type behandling at legemidlene brukes både i medisinsk behandling og kosmetisk behandling. Innledningsvis må vi poengtere at vi synes det er både komisk og for oss en gåte hvordan disse behandlingene kan «sleppes fritt» på markedet, kanskje spesielt da man så sent som på 80-tallet måtte søke Kongen i Statsråd for å få benytte f.eks. botuliniumtoksiner utenfor større sykehusinstitusjoner. I våre naboland i Sverige har en mye strengere lovgivning for denne type behandlinger.

Vi vil fremdeles kunne forbeholde oss retten til å reservere oss mot å behandle skader oppstått andre steder enn ved vårt eget sykehus.

Behandlere

Ved Sørlandet Privatsykehus gjøres disse behandlingene av spesialutdannede sykepleiere, hudleger og plastikkirurger.

Du trenger en konsultasjon hos en av disse spesialitetene, eller tverrfaglig poliklinikk, for å vurdere om du er kandidat for fillere og/eller botuliniumtoksin.

Vi bruker et 3D simuleringsutstyr spesielt for fettransplantasjoner, ansiktsfillere, og botuliniumstoksiner – både for vurderinger og også for oppfølging av behandlingsresultatet.

Behandlingsmodaliteter

  • Injeksjoner av botuliniumtoksiner
  • Injeksjoner av fillere
  • Injeksjoner av eget fettvev

Sterilitet er svært viktig ved subdermale (under huden) injeksjoner. Vi har en egen operasjonssal som vi bruker til dette formålet. Vi kan også gi beroliggende medisiner og eller narkose dersom du har behov for dette ved en behandling. Kapasiteten vår er nå vesentlig bedre på disse behandlingene.

Indikasjoner – bruksområder

Den vanligste bruken er i estetisk øyemed, ofte i kombinasjon med kirurgi. Injeksjoner kan også brukes som solitær medisinsk behandling, eksempelvis spenningshodepine, muskelspenninger, kramper/spasmer i muskulatur i ansikt eller andre deler av kroppen. I kosmetisk øyemed brukes metoden for å forebygge eller behandle «rynker» ved å blokkere nerveimpulser til muskulatur i områdene rundt behandlingsstedet. Rynkebehandling er den vanligste brukområdet til botuliniumstoksiner i estetisk medisin. Etablerte rynker er svært vanskelig å behandle, om ikke umulig, annet enn i kombinasjon med kirurgi, laser eller annen estetisk behandling – det er derfor svært viktig med en grundig vurdering og konsultasjon med henblikk på å kartlegge hvilken behandlingsmodalitet som er riktig for akkurat deg.

Sørlandet Privatsykehus, Estetisk Plastikkirurgi og Estetics har jevnlige, tverrfaglige konsultasjonsdager for å vurdere dine behov for kombinasjoner av behandlinger. Ofte diskuterer vi et eller flere pasientcase i vårt videokonferanserom. Derfor kan du også få tverrfaglige vurderinger av flere typer leger (kosmetisk hudlege, laser/ønh-lege og plastikkirurg) ved utfordringer som er sammensatte (som de fleste problemstillinger er).

Media / Forskning /Vitenskap

Vår medisinsk faglige ansvarlige lege behandler til daglig sekveler etter facialispareser (ansiktsmuskellammelse) og ansiktsassymetrier med botuliniumstoksiner. Jensen har nylig publisert om bruken av disse medikamentene i et av verdens fremste tidsskrift for plastikkirurgi – Journal of Plastic Reconstructive and Aestetic Surgery:

J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2018 Dec 14. pii: S1748-6815(18)30474-1. doi: 10.1016/j.bjps.2018.12.031.

Hyaluronic acid is superior to autologous fat for treatment of temporal hollowing after lateral orbital wall decompression: A prospective interventional trial.

Ueland HO1Nilsen RM2Rødahl E3Jensen SA4.

Ytterligere informasjon om behandlingen

Injeksjonsbehandling – før inngrepet

Injeksjonsbehandling trenger i utgangspunktet ingen forbehandling.

Før inngrepet kan det imildertid være fornuftig å ha på Embla-krem eller tilsvarende slik at du bedøver det øverste laget av huden. Dette vil gjøre at følelsen av innstikkene nærmest blir eliminert. Embla-plaster får du på apoteket reseptfritt.

Injeksjonsbehandling – inngrepet

Ved injeksjoner av legemidler og/eller lokalanestesi (-bedøvelse) brukes svært tynne nåler, likevel vil du kjenne injeksjonen som «stikk».

Hos oss gjør vi behandlingen på en operasjonsstue (legebehandling) eller et spesialtilpasset behandlingsrom.

Det er ofte nødvendig med avkjølende omslag etter inngrepet.

Injeksjonsbehandling – etter inngrepet

Det er ofte nødvendig med avkjølende omslag etter injeksjonsbehandlingen.

Blåmerker og små merker etter innstikkstedet kan forekomme, men går bort av seg selv svært kort tid etter inngrepet.

Du vil få spesielt rettet informasjon om akkurat din etterbehandling i pasientportalen og/eller skriftlig etter inngrepet.

Priser

Behandling
Pris
Botuliniumtoksin ett område (pr behanding)
2300 NOK
Botuliniumtoksin to områder (pr behanding)
3400 NOK
Botuliniumtoksin tre områder (pr behanding)
4500 NOK
"Babybotox"
1500 NOK
Svettebehandling
fra 4900 NOK
Bruxisme ("gnissing" av tenner - "tanngnissing")
4500 NOK
Migrene (hodepine)
4500 NOK
Restylane Defyne (1 ml)
3200 NOK
Restylane Fynesse (1 ml)
3200 NOK
Restylane Refyne (1 ml)
3200 NOK
Restylane Lido (1 ml)
3200 NOK
Restylane Lyft Lido (1 ml)
3200 NOK
Restylane Volyme (1 ml)
3200 NOK
Restylane Kysse (1 ml)
3200 NOK
Teosyal (1 ml)
2900 NOK
Teosyal (0,5 ml)
2100 NOK
Juvederm (1 ml)
3200 NOK
Juvederm (0,5 ml)
2300 NOK
Tear Trough (1 behandling)
3500 NOK
Hyalase (1 behandling)
1200 NOK
Svettebehandling
fra 1500 NOK
Restylane Skin Boost Vital Lido (1 ml)
2800 NOK
Restylane Skin Boost Vital Lido (3 ml)
7800 NOK
Fettinjeksjoner (plastikkirurg)
fra 5500 NOK