Karkirurgi / Åreknute- og venekirurgi

 

Kirurgisk behandling av årebrokk og varicer

Ved Sørlandet Privatsykehus tilbys førsteklasses behandling av åreknuter med de mest skånsomme og miniinvasive teknikker på markedet. Vi skreddersyr behandlingen til hver enkelt pasient.

Hva er åreknuter?

Åreknuter er en vanlig tilstand der venene er utvidede og har et slynget forløp på bakgrunn av svikt i veneklaffene. Tilstanden forekommer i alle aldre og hos både kvinner og menn, men forekomsten øker med alderen. Kjente risikofaktorer for å utvikle åreknuter er stående arbeid, tidligere graviditeter og opphopning av tilstanden i familien. Åreknuter er i de fleste tilfeller en benign tilstand, men kan være kosmetisk skjemmende og gi plagsomme symptomer som tyngdefornemmelse, spreng og smerter. Ved mer langt kommen tilstand kan det oppstå hevelse, hudforandringer og kroniske sår.

Åreknuter kan være tegn på mer alvorlig underliggende sykdom i åresystemet.

Hvordan utredes pasienter med åreknuter?

Alle pasienter med mistanke om åreknuter vil hos oss utredes av spesialist i karkirurgi. Kirurgen vil først sette seg inn i sykehistorie før pasienten undersøkes klinisk. Det vil også gjennomføres undersøkelse med duplexsonografi (spesial-ultralyd). I sjeldne tilfeller kan det være behov for supplerende undersøkelser med venografi (konvensjonell/CT/MR).

Hvordan behandles åreknuter?

Det fins en rekke forskjellige teknikker og metoder for behandling av åreknuter (se under). Vi tilbyr alle de mest moderne og skånsomme teknikker. På bakgrunn av pre-operativ ultralydundersøkelse skreddersys behandlingen til hver enkelt pasient og består oftest av flere teknikker i kombinasjon for å oppnå det beste resultatet. Behandlingen skjer oftest i lokalbedøvelse og er dagkirurgisk.

Kosmetiske venetegninger

Kosmetiske venetegninger er svært vanlig etter for eksempel graviditeter. Disse behandles enkelt i lokalbedøvelse med injeksjoner av etoksysklerol, eller med plasmakniven i lokalbedøvelse. Behandlingene av disse tilstandene er en legejobb og gjøres av våre karkirurger og plastikkirurger ved venetegninger i ansiktet.

Akutte tilstander til Sørlandet Sykehus HF

Det er viktig for oss å poengtere at akutte karkirurgiske tilstander som abdominale aortaaneurisker eller liknende behandles ved Sørlandet Sykehus HF. De fleste alvorlige lidelser og/eller bruddskader må behandles i Sørlandet Sykehus HF eller etter kontakt med 113.

Behandlere

Ved Sørlandet Privatsykehus gjøres utredningene og behandlingene av sykehusets spesialister i generell kirurgi, karkirurgi og estetisk plastikkirurgi.

Venetegninger og «spider veins» behandles av våre karkirurger/plastikkirurger, mens invasive metoder i narkose behandles kun av våre karkirurger.

Behandlingsmodaliteter

Det fins en rekke forskjellige teknikker og metoder for behandling av åreknuter (se under). Vi tilbyr alle de mest moderne og skånsomme teknikker. På bakgrunn av pre operativ ultralydundersøkelse skreddersys behandlingen til hver enkelt pasient og består oftest av flere teknikker i kombinasjon for å oppnå det beste resultatet. Behandlingen skjer oftest i lokalbedøvelse og er dagkirurgisk.

 • Skleroterapi: Ved skleroterapi injiseres et spesielt vevsiriterende medikament, enten i væske- eller skum-form, direkte i åreknutene som vil medføre at disse forsvinner. Brukes oftest på mindre utvidede årer i huden (spider veins/hudveneectasier). Behandlingen må i mange tilfeller gjentas for optimalt resultat.
 • Radiofrekvensbehandlig av spider veins: En tynn nål føres direkte inn i spindelåren hvor det avgis impulser som vil ødelegge årene.
 • Microflebectomi(MF): Gjennom små stikkhull i huden kan åreknutene fjernes ved hjelp av en spesiell type heklenål. Sting er ikke nødvendig og teknikken etterlater ingen/kun minimale arr.
 • Endovenøs laserablasjonsbehandling (EVLA): I de tilfeller hvor svikt i veneklaffene i en eller flere av de overfladiske hoved venene er årsaken til åreknutene må denne/disse behandles for å oppnå et tilfredsstillende resultat og minske risikoen for tilbakefall. Ved EVLA behandles venen med en laserfiber fra innsiden av åren. Venen punkteres ved hjelp av ultralyd og en tynn laserfiber kan føres inn. Før venen behandles settes det bedøvende væske omkring venen (tumescens) for å unngå smerte og brannskade i omliggende vev.
 • Endovenøs Radiofrekevsnablasjon(RFA): Som ved EVLA, men her brukes Radiofrekvens for å behandle venen.
 • Endovenøse ikke-termale behandlingsmetoder (limbehandling): Som EVLA og RF, men ikke behov for tumescerende bedøvelse, som betyr færre stikk.
 • Perforantligatur/-ablasjon: I noen tilfeller er årsaken til åreknuter en svikt i venene som er lokalisert mellom det overfladiske og dype venesystemet. I noen tilfeller kan det være behov for å stenge disse venene og det gjøres enten via et lite snitt der venen underbindes, eller kan lukkes med laser.
 • Stripping-/veneligatur: I meget sjeldne tilfeller kan det på grunn av anatomiske forhold eller tidligere behandlinger ligge dårlig til rette for behandling med miniinvasive teknikker. I disse tilfellene kan det være aktuelt med «gammeldags» operasjon med stripping og ligatur. Dette innebærer i noen tilfeller behov for sedasjon eller narkose.

Indikasjoner – bruksområder

 • Spider naevi
 • Kartegninger
 • Venebrokk
 • Varicer
 • Kroniske fotsår

Ofte stilte spørsmål

Din kirurg / Ditt private sykehus

Den kirurgen du møter ved konsultasjon er den legen som vi har valgt vil passe best til deg basert på din forespørsel til oss. Om du vil ha en spesiell kirurg, spesielt personale på operasjonsstuen, eller for den saks skyld «helst ikke personal», vil våre koordinatorer både i Oslo, Bergen, Kristiansand og Luleå hjelper deg med å sette sammen «ditt team».

Det er viktig for oss å poengtere at alt helsepersonell i arbeid for Sørlandet Privatsykehus eller kjeden Estetisk Plastikkirurgi har taushetsplikt både i forhold til deg som pasient og andre behandlere. Se for øvrig egen side om «Personvern».

Pasientkoordinatorer – Administrativ tilrettelegging før-, under og etter operasjon

Våre koordinatorer er basert lokalt på hvert behandlingssted; Kristiansand, Bergen, Oslo og Luleå (Sverige). Dette for at det kreves lokalkunnskap, for eksempel om geografi for å tilrettelegge reiser, overnatting og oppmøtetidspunkter. Pasientkoordinatorenes oppgaver er å tilpasse operasjonsprogrammet og våre spesialisters tilstedeværelse slik at vi på best mulig måte kan etterleve dine ønske for et behagelig behandlingsforløp. Vil du opereres på et annet av våre behandlingssted, vil våre koordinatorer hjelpe deg med dette. Koordinatorene er utdannet helsearbeidere og/eller sykepleiere, og har minst 10 års erfaring. Alle har gått vårt interne opplærings- og utdannelsesprogram slik at de bistår med alt fra økonomisk tilrettelegging til sårskift, fotografering og som link mellom deg og din behandler.

Karkirurgi – Praktiske spørsmål ved åreknute- og venekirurgi

Forutsetninger for operasjon
Nedre aldersgrense 18 år
Øvre BMI grense 30
 
Anestesi
Vanligste anestesimetode Lokalbedøvelse
Må jeg ha noen hos meg første døgn etter operasjon? Nei
 
Operasjonsdagen
Normal operasjonstid 0,5-1 timer
Hvor lenge blir jeg på sykehuset? 2-3 timer
Kan jeg kjøre bil hjem etter inngrepet? Vi anbefaler at du ikke kjører hjem selv etter inngrepet
Stimulantia
Røykeslutt Ikke påkrevd
Snus/nikotinplaster Kan kontinueres
Etterbehandling av sår
Bandasjekontroll Avtales individuelt
Hvor lenge har jeg blåmerker 2 uker
Hvor lenge har jeg hevelser 3-4 uker
 
Aktivitet etter inngrepet
Gange og lett mosjon Operasjonsdagen
Tilbake i fysisk tungt arbeid Ca 2 uker
Når kan jeg begynne å trene igjen Ca 1 uke
Når kan jeg begynne med kontaktidrett? Ca 1 uke
Sykemelding Individuell tilpassing

 

Karkirurgi – Før operasjon – forberedelse på operasjonsdagen

Dersom du ikke har fått annen spesifikk informasjon fra sykehuset skal du:

Faste

 • Du trenger ikke å faste før et karkirurgisk inngrep

Medisiner

 • Du skal ta dine faste medisiner om ikke annen informasjon er gitt

Bekledning

 • Møt i normal bekledning, eller helst løse klær som for eksempel joggebukse slik at du har anledning til å få på kompresjonstøy eller bandasjer under klærne før du drar hjem.

Spesiell informasjon for akkurat deg

 • Se i pasientportalen din eller tilsendt informasjon om det er spesielle forholdsregler du skal foreta deg.
 • Om du ikke har fått informasjon om spesielle forholdsregler, gjelder det som står på denne siden.

Generelt operasjon – Pasientområdet – din informasjonskanal til sykehuset

Du får alltid et telefonnummer og en e-postadresse til din koordinator og din kirurg slik at du kan interagere med oss både før og etter operasjon. På pasientområdet ditt vil vi presentere deg for generell informasjon som vedrører din type operasjon, og grundigere informasjon om akkurat din behandling.

Generelt operasjon – Tid på operasjon og i postoperativ avdeling

De ulike prosedyrene fordrer ulik operasjonstid avhengig av leiringer (hvordan du må ligge på operasjonsbordet), om du skal ha narkose, hvilken narkose du skal ha, og selvsagt hvilken prosedyre du vil gjennomføre. Du vil vel konsultasjonen få et estimat for operasjonstider. Mye av vår prissetting er basert på hva det koster å holde en operasjonsstue i drift i den tiden din operasjon vil ta.

Generelt operasjon – Etter operasjon – overnatting eller hjemreise

Etter kirurgien, og etter avtale med anestesilegen, drar du som regel hjem samme dag om ikke annet er avtalt.

Du kan ikke kjøre bil selv dersom du har fått narkose. Dersom du har fått lokalbedøvelse er dette mulig.

Overnatting kan avtales på sykehuset eller via våre samarbeidshotell i nærheten.

Vi vil uansett kontakte deg dagen etter operasjon for å høre hvordan det går med deg.

Generelt operasjon – Sengerom etter operasjon – postoperativ avdeling

Etter operasjonen sover du på et eget sengerom med egnet overvåkningsutstyr og en spesialsykepleier som passer på deg. Du blir ikke lagt på «sengehall» eller «firemannsrom» hos oss – du får din egen private sfære. Du blir på postoperativ avdeling så lenge du har behov for dette.

Betaling og faktura

Privat finansiert offentlig godkjent sykehus

Det fleste av våre tjenester er privatbetalte tjenester. Det betyr at du som pasient også er kunden og kan kjøpe en helprivat helsetjeneste som oppfyller kvalitetskravene til offentlige sykehus. I de tilfellene må tjenesten betales selv. Norske helsetjenester er ikke underlagt moms og du vil ikke få merverdiavgift på fakturaene fra oss.

Forsikringsavtaler

Sørlandet Privatsykehus har avtaler med forsikringsselskapene IF og Vertikal og kan for de som har helseforsikring gjennom disse selskapene også tilby tjenester innen de fleste medisinske fagfelt. Slike tjenestene betales av forsikringsselskapet ditt og du vil som pasient ikke bli avkrevd betaling for tjenesten.

Generelt operasjon – Vaktteam – 38 36 08 80

Vårt vaktteam er tilgjengelig døgnkontinuerlig etter operasjonen din. Teamet består av hele operasjonsteamet ditt.

Du ringer sykehusets telefon 38 36 08 80 eller nummeret til kirurgen din, som du får på etterbehandlingsskjemaet.

Priser

Behandling
Pris
Konsultasjon hos karkirurg (konsultasjonspris trekkes fra ved operasjon)
1250 NOK
Åreknuteoperasjon
Max 18 900 NOK pr bein
Venetegninger
fra 5 000 NOK