Sigrid Grønningsæter

Anestesisykepleier

ANESTESISYKEPLEIER

Spesialitet

Anestesisykepleier

Utdannelse

Bachelor i sykepleie fra 1977-1980
Intensivsykepleier fra 1982
Anestesisykepleier siden 1992

Arbeidserfaring

Grønningsæter gjorde sin sykepleieutdannelse fra 1977 til 1980 i Oslo.

Hun har jobbet 1år ved Kirurgisk avdeling på Menighetssøsterhjemmet i Oslo. Deretter på sykehuset i Kristiansand fra 1981, først som sykepleier i akuttmottak, på kirurgisk avdeling og på medisinsk intensiv, før hun fra 1991 har jobbet med anestesi. Grønningssæter har gått av med pensjon fra mars 2019 ifra SSK, men jobber fremdeles deltid hos Sørlandet Privatsykehus.

Arbeidsoppgaver

Grønningsæter vil være anestesisykepleier i Kristiansand.