Max Pepaj

Anestesisykepleier

ANESTESISYKEPLEIER

Spesialitet

Anestesisykepleier

Utdannelse

Bachelor i sykepleie i 1997 fra Høgskolen i Agder.
Anestesisykepleier siden 2017 fra UiA.

Arbeidserfaring

Pepaj gjorde sin sykepleieutdannelse i Kristiansand fra 1994-1997.

Han jobbet etter utdanning som sykepleier på Hjerteavdelingen ved SSHF i fra 1997 og jobbet der til 2000, da han gikk over som sykepleier i Akuttmottaket ved SSHF hvor han var mellom 2001 og 2007. Siden 2008 har han jobbet med anestesi ved Sørlandet Sykehus HF.

Arbeidsoppgaver

Pepaj vil blant annet være anestesisykepleier i Kristiansand.