Maria Nordbrandt

Operasjonssykepleier

OPERASJONSSYKEPLEIER

Spesialitet

Operasjonssykepleier

Utdannelse

Bachelor i sykepleie fra 1999
Operasjonssykepleier siden 2007

Arbeidserfaring

Nordbrandt er statsautorisert sykepleier fra Sverige og Norge. Hun har jobbet som operasjonssykepleier ved Huddinge Universitetet sjukhus i Stockholm, Sunderby sjukhus, Ullevål Universitetssykehus, Legevakten Oslo, Tønsberg sykehus, Stavanger Universitetssykehus og er i dag operasjonsjukepleier og seksjonsleder ved Norrbottens største private sjukehus Hermelinen.

Arbeidsoppgaver

Nordbrandt vil være operasjonssykepleier og koordinator for operasjonsavdelingene både i Kristiansand og i Luleå.