Jeanett Bentsen

Sykepleier

SYKEPLEIER

Spesialitet

Bachelor i sykepleie fra UiA.

Arbeidserfaring

Jeanett Bentsen ble autorisert som sykepleier i 2014. Hun har erfaring fra kirurgisk avdeling 3A og flere års arbeid  ved infeksjonsposten på Sørlandets sykehus HF samt hjemmesykepleien i Kristiansand. Hun brenner for at pasientene føler seg trygge og ivaretatt til en hver tid, og ser frem til å møte deg på Sørlandet Privatsykehus.

Arbeidsoppgaver

Jeanett vil være ansvarlig for pasientkoordinering, assistere ved operasjoner, og koordinere postoperativ overvåkning, samt ha sårkontroller etter operasjon.

I poliklinikken jobber Bentsen som assisten for våre injeksjonsbehandlere, som koordinator for pasientforløpene og som fotograf.

Hun vil også koordinere E-konsultasjoner via videolink og forberede pasienter på behandlinger, samt være ansvarlig for sårkontroller sammen med våre leger innen de fleste fagfelt.