Hilde Øvensen

Operasjonssykepleier

OPERASJONSSYKEPLEIER

Spesialitet

Operasjonssykepleier

Utdannelse

Bachelor i sykepleie fra Diakonissehjemmets Høyskole, Haraldsplass i 2000.
Operasjonssykepleier fra Universitetet i Agder fra 2009.

Arbeidserfaring

Øvensen har jobbet som sykepleier på medisinsk avdeling på Haraldsplass Diakonale Sykehus og Sørlandet Sykehus HF i tillegg til ca 2 år ved nyfødt intensivavdelingen på Sørlandet Sykehus HF. Hilde er operasjonssykepleier fra sykepleierutdanningen ved Universitetet i Agder og har har jobbet som operasjonssykepleier med hovedvekt på fagområdene ortopedi og gynekologi siden 2008. Hun er i dag operasjonssykepleier ved Sørlandet Sykehus HF og Sørlandet Privatsykehus.

Arbeidsoppgaver

Øvensen vil være operasjonssykepleier ved operasjonsavdelingen i Sørlandsparken i Kristiansand, og vil ha overordnet ansvar for alt operasjonsteknisk knyttet til vår gynekologiske operative virksomhet.