Dr. Trygve Andreas Monstad

Spesialist i anestesiologi

ANESTESILEGE

Spesialitet

Spesialist i anestesiologi

 

Utdannelse

Medisinsk embetsutdannelse
Spesialistkompetanse (hovedarbeidssted)

Arbeidserfaring

Anestesilege Volvat
Anestesilege Norsk Luftambulanse
Anestesilege Sørlandet Sykehus

 

Om spesialisten 

Dr. Monstad er norsk spesialist i anestesiologi med spesiell kompetanse på prehospital behandling blant annet fra Norsk Luftambulanse. Dr. Monstad vil jobbe deltid ved hovedoperasjonsstuene i Sørlandsparken.  

Arbeidserfaring

Dr. Monstad har lang erfaring fra kirurgisk virksomhet både for Volvat og Sørlandet Sykehus HF og vil jobbe hos oss primært med narkose for våre pasienter ved Sørlandet Privatsykehus AS i Sørlandsparken.