Dr. Stefan Hyler

Spesialist i anestesiologi

ANESTESILEGE

Spesialitet

Spesialist i anestesiologi

 

Utdannelse

Medisinsk embetsutdannelse Zürich
Spesialistkompetanse (hovedarbeidssted) Rikshospitalet
Doktorgrad i anestesiologi Rikshospitalet

Arbeidserfaring

Anestesilege Rikshospitalet
Intervensjonssenter Rikshospitalet
Anestesilege Sørlandet Sykehus HF

 

Om spesialisten 

Dr. Hyler er norsk spesialist i anestesiologi med spesiell kompetanse på sirkulasjonsfysiologi som han har doktograd i . Dr. Hyler vil jobbe deltid ved hovedoperasjonsstuene i Sørlandsparken.

Dr. Hylers doktograd: «Microsensors allow continuous monitoring of ischemia in cardiac surgery»

Arbeidserfaring

Dr. Hyler har lang erfaring fra kirurgisk virksomhet både for Sørlandet Sykehus HF og vil jobbe hos oss primært med narkose for våre pasienter ved Sørlandet Privatsykehus AS i Sørlandsparken.