Dr. Bastian Ulmer

Spesialist i anestesiologi

ANESTESILEGE

Spesialitet

Spesialist i anestesiologi

 

Utdannelse

Medisinsk embetsutdannelse Hannover, Tyskland
Spesialistkompetanse (hovedarbeidssted) Gällivare sjukhus
Doktorgrad (Thoraxtraume) Hannover, Tyskland
CRM instruktør CEPS, Stockholm

Arbeidserfaring

Anestesilege ADAC helikopter i Tyskland
Anestesilege Ambulansetjenesten i Gällivare
Flygesjef Fiskflyg AB
Anestesilege Hermelinen, Luleå, Sverige
Anestesilege Sørlandet Privatsykehus, Kristiansand

 

Om spesialisten 

Dr. Ulmer er tysk, norsk og svensk spesialist i anestesiologi med spesiell kompetanse på komplekse anestesiologiske problemstillinger og prehospital behandling blant annet fra helikoptertjenesten i Tyskland (ADAC) og Sverige. Han tilrettelegger og lager kompetanseplanene vi har for håndtering av anestesiologi. Du er som pasient virkelig i de beste hender med denne kapasiteten på plass. Dr. Ulmer vil jobbe mesteparten av tiden ved sykehuset i Luleå, men fra tid til annen vil du møte ham i Sørlandsparken og i Oslo.  

Arbeidserfaring

Dr. Ulmer har jobbet med de fleste former for anestesiologi, spesielt ved ADAC helikoptertjenesten i Tyskland og HEMS virksomheten i Sverige, samt Gällivare sjukhus i Norrbotten i Sverige. Han har derfor lang erfaring fra prehospitalt arbeid og har også omfattende erfaring som intensivist ved Norrbottens nest største sykehus. Han har spesialutdannelse også som Aviation Safety Manager.

Helikopterpilot

Ulmer er en av Sveriges mest erfarne helikopterpiloter og er flygesjef for et av Sveriges eldste og best drevne helikopterselskap. Han vil derfor også være en uvurderlig ressurs for oss i våre transportbehov, og vil sammen med medisinsk faglig ansvarlig lege fungere som konsernets helikopterpiloter.