Cathrine Aanensen

Anestesisykepleier

ANESTESISYKEPLEIER

Spesialitet

Anestesisykepleier

Utdannelse

Bachelor i sykepleie i 2011
Anestesisykepleier siden 2016

Arbeidserfaring

Aanensen gjorde sin sykepleieutdannelse i Kristiansand fra 2008-2011.

Hun har en imponerende CV med mange jobber i næringslivet både fra Oslo og Kristiansand. Siden 2011 har hun jobbet ved Akuttmottaket ved SSK/SSHF, og siden 2016 med anestesi ved Sørlandet Sykehus HF.

Aanensen har også siden 2018 vært engasjer av Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap i forbindelse med humanitære engasjement i Bangladesh og senest som utsendt til Italia i forbindelse med håndtering av Covid-19 pandemien.

Arbeidsoppgaver

Aanensen vil blant annet være anestesisykepleier i Kristiansand.